mitinq : [ing.] Hər hansı mühüm gündəlik məsələyə (ən çox siyasi məsələyə) həsr olunmuş kütləvi yığıncaq. Mitinqi açıq elan etmək. Matəm mitinqi. – [Səfərəli:] Bugünkü mitinqin siyasi əhəmiyyəti vardır. H.Nəzərli. Yığıncaqlarda, mitinqlərdə hər yerdən şüarlar eşidilirdi. Ə.Sadıq. _Mitinq qurmaq – kütləvi yığıncaq düzəltmək, iclas qurmaq, nitqlər söyləmək. [Rüstəm kişi:] Nədir, burda mitinq qurmusunuz? M.İbrahimov.