miz : is. [fars.] Stol, masa. Sədr məclisi sakit etmək üçün qalxıb qarşısındakı mizi döydü. T.Ş.Simurq. Üstü qırmızı örtüklü mizin ətrafında yeddi nəfər oturdu. H.Nəzərli.
miz 2: sif. Şiş, iti, biz. Miz saqqal. – [Şeyx İsa] uzaqdan baxanda
1. yaşında, uzunsaqqal və saqqalının ucu da miz bir insandır. C.Məmmədquluzadə.