mizrab : is. [ər.] Bəzi simli musiqi alətlərinin simlərini ehtizaza gətirmək üçün sümükdən, mal buynuzundan və ya plastik maddədən qayrılan nazik plastinka. Mizrab vurmaq (mizrabı simlərə toxunduraraq çalmaq). – Tarçının mizrabı pərdələr üzərində hərəkətsiz qaldı. Ə.Məmmədxanlı.