mol : is. Maddə miqdarının vahidi; qrammolekulun qısaldılmış adı.