monitor : is. [ing.] Orta və ali məktəblərdə sinif başçısı, sinif nümayəndəsi, qrup başçısı.
monitor 2: is. [ing.] Zirehli döyüş gəmilərinin ilk tiplərindən biri.
monitor 3: is. [ing.] Video nəzarət qurğusu.