moqar : is. [ital.] Taxıllar fəsiləsindən birillik bitki.