mozaika : [fr. mosaique]
1. Sement və ya mastika təbəqəsi üzərinə yapışdırılmış əlvan şüşə, mərmər, mina, daş və s. parçalarından düzəldilmiş şəkil və ya naxış. // top. Belə şəkil və ya naxış üçün işlədilən şüşə, mərmər, rəngli daş və s. parçaları.
2. Belə şəkil və ya naxış düzəltmə sənəti. Mozaika ilə məşğul olma.