mundir : [fr. monture] Hərbi və ya mülki rəsmi geyim. Mundir geymək. Zabit mundiri. – Oğlan mundirinin düymələrini bağladı. İ.Əfəndiyev.