musiqiçilik : is.
1. Xüsusi olaraq musiqi ilə məşğul olma; musiqi mütəxəssisinin sənəti.
2. Çalğıçılıq.