muzdsuz : sif. və zərf Əmək haqqı verilməyən; pulsuz, havayı. Muzdsuz iş. Muzdsuz işləmək. – [Polad] dayısı Nuruşun yanında muzdsuz, maaşsız işləyib buruq işlərində təcrübə sahibi olmağa can atdı. A.Şaiq.