n :
1. Azərbaycan əlifbasının iyirminci hərfi. bax en.
2. Adı çəkilmək istənilməyən yerə, hərbi hissəyə işarədir. N. şəhərində yaşamaq. N. hərbi hissəsi. – Mən N. qəzasında pristav idim. Qılıncımın dalı da kəsirdi, qabağı da. Ə.Haqverdiyev. Batalyonun qarşısında duran vəzifə N. təpəsini tutmaqdan .. ibarətdi. Ə.Vəliyev.