nöqsanlılıq : is. Nöqsanlı şeyin halı, qeyri-kamillik.