nüktədan : is. [ər. nüktə və fars. ...dan] klas. Sözdən, danışıqdan dərin incə məna çıxara bilən adam. ..Əhli-ürfan, nüktədan, şairsevən, aşiqpərəst; Bir müvafiq məhliqayimehriban sevmək gərək. M.P.Vaqif. Xəyalım hürr, can sərbəst, fikrim laübalidir; Məni azad edən sultani-əqli-nüktədanımdır. M.Hadi.