nüzül : is. [ər.] köhn. Aşağıya enmə, nazil olma. _ Nüzül etmək köhn. – enmək, düşmək. Paroxoddan çıxaraq körpüyə etdikdə nüzül; Deleqatlar tökülüb eylər idi rəsmiqəbul. M.S.Ordubad