nəğmə : [ər.] bax mahnı. Çün bülbüliaşiqi- xoşavaz; Eylərdi çəməndə nəğmə ağaz. Xətayi. Can verəndə oxuyun nəğməni Quran əvəzi. S.Ə.Şirvani.