nənə : is.
1. Atanın, yaxud ananın anası; nəvəsi olan qadın. ..İkramın fikri dəyişir, bütün günahları nənəsində görürdü. Ə.Əbülhəsən.
2. Bəzi yerlərdə anaya deyilir.
3. Yaşlı və hörmətli qadın, yaxud yaşlı qadına hörmətlə müraciət. [Yusif:] Xoş gəlibsən, Pərzad nənə! N.Nərimanov. // Çox qoca qadın haqqında. [Qarı:] Qurban sana qarı nənən; Xeyir xəbər gətirdim mən. S.Vurğun. // Bəzən xitab yerində işlənir. Nənə, buyurun, əyləşin.