nərtaxta : bax nərdtaxta. [Koroğlu:] Qurun nərtaxtanı, gəlin oynayaq; Atın ağ zərləri, şeşi beş olsun. “Koroğlu”. Oyun otağından nərtaxta səsi gəlirdi. Ə.Sadıq.