nəsilsizlik : is. Nəsil verməmə, övladı olmama, nəsli olmama.