nəsim : is. [ər.] Xəfif, yüngül yel; meh. Dərənin hər iki tərəfində bitmiş yüzillik palıd və fıstıq ağaclarının budaqları ahəstə əsən nəsimdən hərəkətdədir. M.F.Axundzadə. Havada xəfif bir axşam nəsimi hiss edilirdi. S.Hüseyn.