nəzm : is. [ər.] Poema, şeir tərzində yazılmış və ya söylənmiş mənzum ədəbiyyat (nəsr əksi). _ Nəzm etmək, nəzmə çəkmək – bir hadisəni, vaqiəni nəzmlə təsvir etmək. [Ağa Zaman:] Ağzımda söz danışıram, məsləhət edirik, bu da gəldi ki, mən altmış il bundan əvvəl olan keyfiyyəti nəzm etmişəm. M.F.Axundzadə. Xəlqə xoş gəlmək üçün nəzm edərəm nəğmə, qəzəl. A.Səhhət. Çəkərəm nəzmə əgər olsa da hədyan, mənə nə?! M.Ə.Sabir.