nasir : is. [ər.] Nəsr yazan, nəsr əsərləri müəllifi, ədib. Nasirlərin yeni əsərləri.
nasir 2: sif. [ər.] Kömək edən, köməkçi, yardımçı.
naşir 3: is. [ər.] Kitab və s. nəşr edən adam. Qəzetin naşiri Məmmədağa Şaxtaxtlı maarifpərvər, xeyirxah və mütərəqqi bir adam olmuşdur. M.İbrahimov. _ Naşiri-əfkar köhn. – hər hansı bir siyasi təşkilata, ittifaqa, idarəyə aid olan və onların fikir və fəaliyyətini əks etdirən mətbuat orqanı.