naqisüləql : sif. [ər.] köhn. Ağıldan naqis, ağıldan zəif, kəm.