naryad : [rus.]
1. Hər hansı bir işi görmək, yaxud bir şeyi buraxmaq və ya vermək üçün sənəd, əmr, sərəncam. Direktorun əmri ilə naryad yazıb, Saleh kişiyə taxta verdilər. Mir Cəlal. [Şahpəri:] Sənə iş tapşırıblar, əməkgünlərini yaz, naryadları doldur. B.Bayramov.
2. Xüsusi tapşırıq üzrə hərbi xidmətçinin gördüyü iş, yerinə yetirdiyi tapşırıq. Naryadda olmaq. Növbədənkənar naryad vermək. // Belə tapşırığı yerinə yetirən hərbi xidmətçi dəstəsi. Sərhəd naryadı.