natural : sif. [lat.] Natura (mal, məhsul və s.) ilə ödənilən, alınan və ya verilən (bax natura 2-ci mənada). Natural vergi. _ Natural təsərrüfat – məhsulu satmaq üçün deyil, istehlakçının özünün istehlakı üçün istehsal olunan təsərrüfat.