nişasta : is. [fars.]
1. Bitkilərdən hasil edilən tərkibi una oxşar karbohidrat: kraxmal. Nişasta zavodu.
2. Bəzi bitkilərdən hazırlanan ağ, dadsız ovuntu (yeyinti, kimya, toxuculuq sənayesində işlənir). Kartof nişastası. Düyü nişastası. _ Nişasta vurmaq – bax nişastalamaq. [Bəhlul:] ..Nazlının nişasta vurub ütü çəkdiyi təzə qardan da ağ köynəyi geymişdim. B.Bayramov.