nimçə : is.
1. Boşqab. Dərin nimçə. Dayaz nimçə. – Zeynal bayaqdan bəri qabağındakı nimçədə doğramaq istədiyi bir parça əti eləcə qoyub əlindəki .. bıçağı yerə buraxdı. S.Hüseyn.
2. Balaca mis sini. Kürsünün üstə nimçə və üstə qoyulub samovar. C.Məmmədquluzadə. Yuxarıda, buxarının qabağında mis nimçəyə qoyulmuş ağ samovar pıqqapıq qaynayırdı.. Ə.Sadıq. // Girdə, dəyirmi. ..[Mayorun] mis nimçə kimi girdə və qırmızı çöhrəsində razılıq təbəssümləri dolandığı halda uzunçuluq edirdi. Ə.Əbülhəsən.