nisbətən : zərf [ər.] Nisbət götürülərsə, müqayisə edilərsə; görə. Bu otaq o birisinə nisbətən böyükdür. Gecə gündüzə nisbətən sərindir. – [Qəhrəmanini] böyük bir həyətdən keçirib ikinci, nisbətən kiçik həyətə gətirdilər. M.İbrahimov. Səməndər Cəmilə nisbətən daha sadə və daha mehriban idi. M.Hüseyn.