nisvan : is. [ər.] köhn. Qadın (çox vaxt tərkib şəklində işlənir). Derdiz ki, gərəkdir açıla məktəbi-nisvan; Bir yanda dəxi məktəbisənət, uçitellər! M.Ə.Sabir. [Sarıqlı molla:] İnsaf eləyin! Əhli-nisvan nə günahın sahibidir, bəradər! Mir Cəlal.