nisyan : [ər.] klas. Unutma, yaddan çıxartma. Vətənin neməti nisyan olmaz; Naxələflər ona qurban olmaz. A.Səhhət. _Nisyan olmaq – unudulmaq, yaddan çıxmaq. İş necə oldu, onu alma xəbər; Bayaq ərz etdim, o, nisyan oldu. M.Ə.Sabir.