nomenklatura : [lat. nomenclatura – siyahı, adların yazılışı]
1. Hər hansı elm, incəsənət, texnika və s. sahəsində işlənən adların, terminlərin məcmusu, ümumi siyahısı. Coğrafi nomenklatura. Tibb nomenklaturası.
2. Müəssisə mühasibatının açdığı hesablar siyahısı. ◊ Nomenklatur işçi – şəxsən yuxarı təşkilat tərəfindən vəzifəyə təyin və ya təsdiq edilən işçi.