norka : is. [rus.] Dələlər fəsiləsindən yırtıcı məməli heyvan cinsi və onun dərisi.