normal : sif. [lat. normalis – düzxətli]
1. Normaya uyğun, necə lazımsa elə; təbii, adi. Normal temperatur. Normal artım. – Zənnimcə qorxusu yoxdur, indi artıq ürəyi normal (z.) bir surətlə döyünməkdədir. H.Nəzərli.
2. Ruhi cəhətdən sağlam. Normal adam.