novella : [ital.] ədəb. Qısa, kiçik hekayə. “Poçt qutusu” bədii forması, yazılışı və süjetin yığcamlığı, mənalılığı və şirinliyi etibarı ilə dünya ədəbiyyatının ən yaxşı novellaları ilə bir cərgədə durur. M.İbrahimov.