oğulluq : is.
1. Oğulun ata-ana qarşısında borcu, vəzifəsi, haqqı; övladlıq. Oğulluq borcu. Oğulluq etmək.
2. Biri tərəfindən övladlığa götürülmüş, yaxud ana ardınca kişinin evinə gətirilən oğlan uşağı. _ Oğulluğa götürmək – doğma övlad hüququ verməklə oğlan uşağını ailəyə qəbul etmək. [Gülnisə Bəhrama:] Mən səni əvvəldən özümə oğulluğa götürmüşəm.. C.Cabbarlı. [Ata:] İdrisi oğulluğa götürmüşəm. Mir Cəlal.