obraz : is. [rus.] Obyektin insan şüurunda obyektiv inikas forması; surət.