oğru :
1. is. Oğurluq edən adam, oğurluqla məşğul olan adam. Casusmusan ki, yoxsa oğru? Ya əyrimisən ki, yoxsa doğru? Xətayi. Mollanın börkünü çalıb oğru; Yüyürüb qaçdı bir bağa doğru. M.Ə.Sabir.
2. Bax oğrun. Bu bir gözəllikdir qızlara. Yalnız; Oğru baxışlardan saqınmaq gərək. S.Vurğun. _ Oğru kimi – gizlicə, xəlvəti, başqalarına sezdirmədən. Oğru kimi içəri girmək. – Cuma .. öz evinə oğru kimi gəlmişdi. Ə.Əbülhəsən.