olmaz :
1. İmkan yoxdur, mümkün deyil. Qidasız yaşamaq olmaz. Razı olmamaq olmaz.
2. İcazə yoxdur, qadağandır, yaramaz. İcazəsiz içəri girmək olmaz. Metroda papiros çəkmək olmaz. // Yaxşı deyil, ayıbdır, qeyrimümkündür. Belə söz demək olmaz. Cavab qaytarmaq olmaz.