onbirlik : is. ədəb. Hər misrası on bir hecadan ibarət olan şeir ölçüsü.