orbit : [lat.]
1. astr. Göy cisminin hərəkət etdiyi yol. Marsın orbiti. // Süni peyklərin, kosmik gəmilərin hərəkət etdiyi yol. Kosmik gəmi Yer səthi üzərində perigeyi 175 kilometr və apogeyi 3
2. kilometr olan orbitə çıxmışdır.
3. məc. Mehvər. Tamahlar var, məqam tapıb orbitə çıxsa; Qitələrin gözlərinə qor atacaqdır. M.Araz.