ovalıq : is. coğr. Dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşən düzənlik; hər hansı düzən yer; düzənlik. Kür-Araz ovalığı. – Azərbaycan ərazisində geniş düzənliklər və ovalıq- larla bərabər dərin dərələr və yüksək dağlar da vardır. M.Qaşqay.