pıçıltı : is. Səs tellərinin iştirakı olmadan, yavaşca danışıq. [Rəhilənin] pıçıltısı gətirdiyi xəbərin dəhşətini azaltmadı. M.Hüseyn. Ovçu ağlamsınmış bir pıçıltı ilə öz-özünə dilləndi. M.Rzaquluzadə. // məc. Obrazlı təşbehlərdə. Uzaqdan dərə sularının xəlvət pıçıltılara bənzəyən səsi gəlirdi. Mir Cəlal.