pəhləvan : is. [fars.]
1. Çox güclü adam; qəhrəman, igid. Gəzinir ortada səkkiz pəhləvan; Əyri qılınclardan sanki damır qan. H.K.Sanılı. Şərqin bütün pəhləvanları, sərkərdələri, qəhrəmanları, igidləri buradadır. M.S.Ordubadi.
2. Güləşmə ilə məşğul olan idmançı; güləşçi. İkinci dərəcəli pəhləvan.