pəhriz : is. [fars.] Müəyyən yemək rejimi. Bu camıma şərab süz, pəhriz etmək hədərdir; İçimdə atəşim var, pəhriz edim mən nədən? Şəhriyar. _ Pəhriz gözləmək (saxlamaq) – müəyyən yemək rejiminə riayət etmək. Xəstə pəhriz gözləməlidir. – [Həkim:] Beş-on il dözər can; Ciddi pəhriz saxlasan. R.Rza.