pərçimləmək : f.
1. Pərçimlə bağlamaq, bərkitmək. Döşəməsilənin hissələrini pərçimləmək.
2. Soxmaq, sancmaq. Xəncəri ürəyinə pərçimləmək.