pətəklik : is. Arı pətəkləri olan yer, arıçılıq təsərrüfatı; arıxana.