paleoqraf : [yun.] Paleoqrafiya mütəxəssisi, qədim əlyazmaları tədqiqatçısı.