palto : [fr.] Paltar, kostyum və s. üstündən geyilən uzun üst geyimi. Uşaq paltosu. – [Mehriban] şkafdan paltosunu alıb geydi. S.Hüseyn.