pandus : is. [fr.] Binalarda pilləkən əvəzinə istifadə edilən maili müstəvi.