pardaqlanmaq :
1.Pardaqlamaq”dan məch. Stollar pardaqlandı. Dəri pardaqlandı.
2. qayıd. Qəşəngləşmək, gözəlləşmək, təravətlənmək, çiçək kimi açılmaq. Pəri gül kimi pardaqlandı, yasəmən kimi çiçək açdı. “Qurbani”. [Nəcibə] gündən-günə tənək zoğu kimi boy atır, pardaqlanır, qızılgül kimi açılırdı. Mir Cəlal.