parovoz : [rus.] Dəmir yolunda qatarları çəkib aparmaq üçün buxar mühərrikli lokomotiv. Parovoz deposu. Parovoz tüstüsü. – Yalnız parovozun fiti eşidilirdi. M.Hüseyn.